Tag: Alanis Morissette

Mary Jane (1995) vs Pensiero (1971) – Alanis Morissette vs Pooh
3 (2)

PlagiMusicali.Net
PlagiMusicali.Net
Mary Jane (1995) vs Pensiero (1971) - Alanis Morissette vs Pooh
/

Mary Jane – Alanis Morissette (A.Morissette)Pensiero – Pooh (R. Facchinetti, V.Negrini)