Tag: Paolo Vallesi

Petra Magoni vs Paolo Vallesi
Paolo Vallesi vs Claudio Baglioni
Gigi DAlessio vs Paolo Vallesi